Color Line frifunnet i erstatningssak

Color Line AS og Color Group AS er frifunnet i sak som Nye Kystlink anla for Oslo Tingrett. I likhet med Bastø Fosen-saken fant retten at kravet er foreldet i alle sine deler. I tillegg er Nye Kystlink idømt saksomkostninger på til sammen to millioner kroner. Erstatningskravet var på 1,3 milliarder kroner. Ankefristen er fire uker fra dommen er forkynt for partene.  – Dommen er som forventet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i sin kommentar.

Color Line vinner Miljøprisen 2015

Mandag 19.oktober mottok Color Line NHO Logistikk og Transports miljøpris under den årlige Transport & Logistikk-konferansen.

Read More »

Color Line fyller 25 år!

12. september 1990 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Jahre Line AS med kun en sak på dagsorden – navneskifte. Jahre Line AS var eid av Kosmos AS, som også eide Norway Line AS, skulle skifte navn til Color Line AS.

 

Read More »

Rettsforliket gyldig

Eftas konkurranseorgan ESA har onsdag varslet at de vil avslutte den pågående saken mot Sandefjord kommune og Color Line. Vilkårene i rettsforliket mellom kommunen, Color Line og Fjord Line er med dette oppfylt, og forliket trer derfor i kraft.

Les pressemeldingen her.

Omforent løsning i Sandefjord

Sandefjord Kommune, Fjord Line, og Color Line har i dag på gitte betingelser inngått forlik om havnetilgang mellom Sandefjord og Strømstad.

Read More »

Halvårsrapport for Color Group AS

Color Line har 1. halvår bedre driftsresultat enn tilsvarende periode 2014. Bedringen skjer til tross for ekstraordinære lange dokking perioder som følge av innstallering av rensesystemer (scrubbere) for å tilfredsstille nye miljøkrav fra årsskiftet. Selskapet implementerte og gjennomførte  høsten 2014 et omfattende kostnads- og rasjonaliseringsprogram. Programmet er implementert med full effekt i 2015 og er en vesentlig årsak til det bedrede driftsresultatet 1. halvår.

Les halvårsrapporten her.

Les regnskapet her.

Les hele regnskapet for Color Group AS her.

Regjeringen sikrer fortsatt norsk flagg hos Color Line

Regjeringen legger til rette for at Color Line fortsatt skal gis mulighet for å ha sine skip med norsk flagg og med norsk maritim besetning. Dette er konklusjonen i regjeringens maritime strategi, som næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen offentliggjorde om bord på Christian Radich i Oslo i dag.

Read More »

«Et samfunn i endring» – ny rapport fra Color Line

Visste du at Color Line transporterer 4 millioner passasjerer hvert år? Og at hver krone som omsettes om bord av utenlandske turister gir elleve kroner på land?

Color Line fyller 25 år i år, og har siden oppstart vokst frem til å bli Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapet er i dag det eneste rederiet med skip registrert i Norsk Ordinær Skipsregister (NOR) med hovedkontor i Norge.

Les hele rapporten her.

 

Stabil drift for Color Line i 2014

Årsresultat for Color Line i 2014 viser stabil drift. Resultatet er preget av endringer i nærmarkedet, høyere bunkerskostnader totalt sammenliknet med året før og et urolig valutamarked på slutten av året. Color Line har implementert et rasjonaliseringsprogram der særskilte omstruktureringskostnader påvirker årsresultatet.

Les hele pressemeldingen her.

Les årsrapporten her.

Les engelsk versjon av årsrapporten her.

Forliksavtale vedr. tubetvist i Kristiansand inngått mellom Fjord Line og Color Line

Color Line AS saksøkte i 2013 Fjord Line AS med krav om vederlag for bruk av en passasjer tube i Kristiansand havn i 2010. Saken ble avgjort ved Dalane tingretts dom av 21. mars 2014, som ble påanket til Gulating lagmannsrett. I kjølvannet av Dalane tingretts dom saksøkte Fjord Line AS Color Line AS for Oslo tingrett med krav om erstatning for kostnader til alternativ transport av passasjerene i havnen fra og med 2011. Hverken ankesaken for Gulating lagmannsrett eller saken for Oslo tingrett er pådømt.

Begge sakene er nå løst i en omforent utenrettslig avtale mellom Color Line AS og Fjord Line AS.

Partene er tilfreds med avtalen, og er enige om ikke å offentliggjøre innholdet i forliket.

Kontaktinformasjon:
Helge Otto Mathisen, Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line
Mobil: +47 992 23 330
E-post: helge.otto.mathisen@colorline.no