Omforent løsning i Sandefjord

Sandefjord Kommune, Fjord Line, og Color Line har i dag på gitte betingelser inngått forlik om havnetilgang mellom Sandefjord og Strømstad.

Les mer >

Halvårsrapport for Color Group AS

Color Line har 1. halvår bedre driftsresultat enn tilsvarende periode 2014. Bedringen skjer til tross for ekstraordinære lange dokking perioder som følge av innstallering av rensesystemer (scrubbere) for å tilfredsstille nye miljøkrav fra årsskiftet. Selskapet implementerte og gjennomførte  høsten 2014 et omfattende kostnads- og rasjonaliseringsprogram. Programmet er implementert med full effekt i 2015 og er en vesentlig årsak til det bedrede driftsresultatet 1. halvår.

Les halvårsrapporten her.

Les regnskapet her.

Les hele regnskapet for Color Group AS her.

Regjeringen sikrer fortsatt norsk flagg hos Color Line

Regjeringen legger til rette for at Color Line fortsatt skal gis mulighet for å ha sine skip med norsk flagg og med norsk maritim besetning. Dette er konklusjonen i regjeringens maritime strategi, som næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen offentliggjorde om bord på Christian Radich i Oslo i dag.

Les mer >

«Et samfunn i endring» – ny rapport fra Color Line

Visste du at Color Line transporterer 4 millioner passasjerer hvert år? Og at hver krone som omsettes om bord av utenlandske turister gir elleve kroner på land?

Color Line fyller 25 år i år, og har siden oppstart vokst frem til å bli Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapet er i dag det eneste rederiet med skip registrert i Norsk Ordinær Skipsregister (NOR) med hovedkontor i Norge.

Les hele rapporten her.

 

Stabil drift for Color Line i 2014

Årsresultat for Color Line i 2014 viser stabil drift. Resultatet er preget av endringer i nærmarkedet, høyere bunkerskostnader totalt sammenliknet med året før og et urolig valutamarked på slutten av året. Color Line har implementert et rasjonaliseringsprogram der særskilte omstruktureringskostnader påvirker årsresultatet.

Les hele pressemeldingen her.

Les årsrapporten her.

Les engelsk versjon av årsrapporten her.

Forliksavtale vedr. tubetvist i Kristiansand inngått mellom Fjord Line og Color Line

Color Line AS saksøkte i 2013 Fjord Line AS med krav om vederlag for bruk av en passasjer tube i Kristiansand havn i 2010. Saken ble avgjort ved Dalane tingretts dom av 21. mars 2014, som ble påanket til Gulating lagmannsrett. I kjølvannet av Dalane tingretts dom saksøkte Fjord Line AS Color Line AS for Oslo tingrett med krav om erstatning for kostnader til alternativ transport av passasjerene i havnen fra og med 2011. Hverken ankesaken for Gulating lagmannsrett eller saken for Oslo tingrett er pådømt.

Begge sakene er nå løst i en omforent utenrettslig avtale mellom Color Line AS og Fjord Line AS.

Partene er tilfreds med avtalen, og er enige om ikke å offentliggjøre innholdet i forliket.

Kontaktinformasjon:
Helge Otto Mathisen, Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line
Mobil: +47 992 23 330
E-post: helge.otto.mathisen@colorline.no

Color Line med nytt landstrømanlegg i Kristiansand Havn

Mandag 17. november er Color Lines landstrømanlegget ferdig installert også i Kristiansand Havn. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft vil foreta den offisielle åpningen av anlegget.

Les mer >

Color Line wins Location Award in Germany

The Location Award 2014 was handed to Color Line for the cruise ships Color Fantasy and Color Magic in Warstein 25th of September.

Les mer >

Color Line vinner prestisjetung pris i Tyskland

Hvert år kårer The Location Award Tysklands beste konferanselokaler. The Location Award 2014 for beste mobile lokaler, gikk i år til Color Line med cruiseskipene Color Fantasy og Color Magic. Prisutdelingen fant sted på Warsteiner Welt i Warstein 25.september.

Les mer >

Color Line frifunnet i lagmannsretten for krav fra Bastø Fosen AS

Color Line AS har vunnet ankesaken over tingrettens dom som Bastø Fosen AS anla for Borgarting Lagmannsrett. Color Line er således frifunnet for kravet fra Bastø Fosen AS i både tingretten og lagmannsretten. I tillegg er Bastø Fosen AS idømt saksomkostninger.

Les børsmeldingen her.